آموزش زبان فارسی
به کودکان ایرانی سراسر دنیا

دیدیو یک راه حل آموزش زبان فارسی است که برای کودکان ایرانی سراسر دنیا طراحی شده است. در این مجموعه دوره‌های آموزشی نیمه آنلاین، کودک از طریق ویدئوهای داستانی، شعر کودکانه فارسی، بازی و فعالیت‌هایی که با خانواده خود انجام می‌دهد مهارت‌های اصلی زبان فارسی را به خوبی فرا خواهد گرفت. همچنین در دیدیو آموزش‌هایی جذاب برای پدر و مادر و نحوه تعامل آنها با فرزندانشان برای آموزش هر چه بهتر زبان فارسی به آنها خواهیم داشت.

بسته آموزش زبان فارسی به کودکان

ویدئوهای آموزشی کودکان

آموزش حرف ب: دومین حرف الفبای فارسی
شعر کودکانه گنجشکک اشی مشی
شعر کودکانه الفبای فارسی: مهمانی الفبایی
شعر رنگ آبی: آموزش رنگ ها

بازی و یادگیری

فلش کارت حرف ک: چه چیزهایی با کاف شروع می شوند؟
فلش کارت حرف ق: چه چیزهایی با قاف شروع می شوند؟
فلش کارت حرف ف: چه چیزهایی با ف شروع می شوند؟
فلش کارت حرف ش: چه چیزهایی با شین شروع می شوند؟

ترانه کودکانه

ترانه کودکانه بازی، شادی، تماشا
ترانه کودکانه چهار فصل زیبا
ترانه کودکانه گربه نازنازی
ترانه کودکانه الفبای فارسی

داستان کودکانه

داستان سعدی شیرازی برای کودکان: سفر به شیراز قرن هفتم
داستان کودکانه سیزده به در: از زبان رود
داستان شیر و خرگوش: داستان های کلیله و دمنه برای کودکان
داستان فیل و خرگوش: داستان‌های کلیله و دمنه برای کودکان