فکر می‌کنید دیر شده است

شما می توانید در هر سنی زبان دوم را فرابگیرید. هر چند بهتر است از سن پایین شروع کرد

زبان‌ها را با هم ترکیب می‌کنید

شما این طور برنامه‌ریزی کرده‌اید که در خانه فارسی و در محیط بیرون به زبان کشور مقصد صحبت کنید. اما از آنجا که حرف‌زدن با فرزندتان به زبان کشور مقصد ساده‌تر است، هر بار این قانون را می‌شکنید

تردید می‌کنید

تردید در مورد درست بودن تصمیم آموزش زبان مادری از دیگر اشتباهات رایج در پرورش کودک دوزبانه است

کتاب و منابع آموزشی نمی خرید

درست است که بهترین منبع آموزشی برای کودکان حرف زدن با والدین است، اما این ارتباط ممکن است در یک کشور دوزبانه برای یادگیری زبان فارسی کافی نباشد

زبان آموزی را به پروسه ای شاد تبدیل نمی کنید

موزیکی فارسی پخش کنید و برقصید. بازی کنید و برای او کتاب داستان بخوانید

اجازه می دهید فرزندتان به زبان اکثریت حرف بزند

صرف اینکه فرزندتان کلمات و جملات فارسی را از زبان شما بشنود برای یادگیری کافی نیست

تلویزیون کافی نیست

انسان برای یادگیری زبان به تعامل نیاز دارد. صرفا قرار دادن فرزندتان جلوی تلویزیون باعث یادگیری او نمی شود

راهکارهای بیشتری وجود دارد. برای خواندن متن کامل مقاله، روی عنوان مقاله کلیک کنید